SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

PREVÁDZKOVATEĽ

Mindshare Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 813 451 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti/prevádzkovateľa:

Mindshare Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 813 451

alebo

zodpovedna.osoba@groupm.com

VÝKON PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Práva dotknutých osôb

INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia/zásady ochrany osobných údajov pre obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely zasielania marketingových ponúk/newslettrov

O autorovi

Marian Jaslovský

Dlhoročný novinár, v súčasnosti redaktor .týždňa a zároveň hudobník. Je autorom štyroch kníh. S Mindshare spolupracuje od roku 2011.