Search Results for: patrik sabo

Programmatic – postrach alebo príležitosť?

Téme programmaticu, či programmatic buyingu, sa v rámci slovenského trhu venovalo už viacero článkov, no vo väčšine prípadov som sa s jej vysvetlením nedokázal úplne stotožniť. Preto by som vám na túto problematiku rád predostrel aj náš pohľad. Čo to vlastne programmatic je?

Read More