Mindshare Slovakia, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 5788 0410

e-mail:

Editor – Marian Jaslovský marian.jaslovsky@mindshareworld.com

Šéfredaktor – Richard Kopunik richard.kopunik@mindshareworld.com

O autorovi