Marketéri , ktorí chcú získať čo najväčšiu návratnosť investícií z rôznych digitálnych formátov, čelia širokému spektru rôznych metrík a prístupov, ktorých efekt sa líši vzhľadom na komunikačný kanál v ktorom sú použité. Táto zložitá veta neznamená nič iné ako fakt, že k optimalizácii reklamných kanálov je potrebné pristupovať rôznorodo.

Reklama vo vyhľadávačoch, reklama v prostredí sociálnych sietí a displejová reklama patrí medzi tie, ktoré sú v praxi najvyužívanejšie. Práve na tieto tri najvyužívanejšie formy sa pozrela výskumná agentúra Econsultancy v Júli 2013 a vyspovedala marketérov.

image002

Takmer rovnaké percento klientov používa každý z týchto kanálov k lead generation. No a nie je prekvapením že marketéri na generovanie predaja on-line preferujú search pred display reklamou a sociálnymi médiami. Sociálne médiá dominujú v budovaní značky a z pohľadu marketérov všetky tri typy reklám prispievajú k nárastu návštevnosti rovnako.

Zaujímavejšie je však porovnanie ako vidia rebríček optimalizačných taktík klienti a ich agentúry. Pozrime sa na search reklamu:

image004

Ak pohľad na výsledky prieskumu zjednodušíme na Top3 optimalizačné aktivity pre search reklamu tak agentúry sa zhodujú s klientmi, že testovanie a optimalizácia landing page je najdôležitejšie. Bid manažment je z pohľadu agentúr i klientov priorita číslo 2. A na tretiu priečku zaradzujú SEO.

image006

Keď sa rovnako pozrieme na najideálnejšie optimalizačné taktiky pre display reklamu, tak najdôležitejším parametrom pre obe strany (agentúra/klient) je presné cielenie, retargeting a obsahové prepojenie.

Nech už sú názory akékoľvek, každý on-line projekt je špecificky, má svoje ciele a dynamiku a optimalizačný prístup musí byt ušitý na mieru aby čo najviac napomáhal naplneniu strategických cieľov kampane.

 

Michal Bílik, Mindshare Slovakia

Zdroj: www.marketer.com

O autorovi

Michal Bílik

Michal má u nás na vizitke uvedené Chief Operating Officer a stará sa o chod agentúry, klientov, inovácie a agentúrne tímy. Je to veľkokapacitný športovec. Zaujíma sa o triatlonové športy, technológie a rád má prehľad vo všetkom, čo sa okolo neho deje. Má vlastnú značku vína a veľmi rád sa učí.