Spoločnosť Kantar vo svojej štúdii Dimension 2019 skúmala postoje a vnímanie reklamy nielen u  spotrebiteľov, ale aj u odborníkov z brandže marketing & médiá.

Vzorka bola 5000 spotrebiteľov z piatich najväčších trhoch sveta (z Brazílie, Číny, Francúzska, UK a USA – po tisíc respondentov z každého trhu). Podmienkou bolo, aby respondent mal viac než 18 rokov a používal najmenej dve z nasledujúcich zaradení s pripojením na internet: počítač, notebook, smart TV, tablet alebo smartphone. Spotrebiteľské rozhovory boli uskutočňované online medzi 9. a 24. októbrom 2018.

Okrem dopytovania spotrebiteľov boli v rámci štúdie vedené rozhovory za okrúhlym stolom alebo formou hĺbkových rozhovorov s 58 odborníkmi z rovnakých piatich svetových trhoch. Vybraní manažéri-seniori zastávali vedúce pozície agentúr, médií, marketingových oddelení značiek či konzultantských agentúr. Ich vyjadrenia k problematike sú rovnako uvedené v štúdii.

Jednou z dopytovaných tém bolo „v ktorých mediatypoch spotrebitelia najviac obľubujú reklamu?“ Z prieskumu vyplynulo, že až 37 % dopytovaných spotrebiteľov obľubuje reklamu v kinách, 33 % v televízii a v outdoore, 32 % respondentov v printoch a 27 % má rado reklamu v online.

Pri strategickom plánovaní je však dôležité, aby značky komunikovali synergicky a konzistentne naprieč všetkými mediatypmi (kombináciou mediatypov) v rámci jednotlivých marketingových kampaní. Či už ide o reklamu v TV, PR, webových stránkach alebo dopravných prostriedkoch.  Potvrdila to aj Kantar štúdia AdReaction z roku 2018, ktorá uvádza, že integrované kampane boli účinnejšie až o 57 %. Tiež  komunikácia značky, ktorá dobre funguje v offline mediatypoch, nebude automaticky taká efektívna aj v online. Kreatíva a idea reklamy musí byť prispôsobená médiu a kanálu, v ktorom sa zobrazuje.

Zdroj: https://www.kantarmedia.com/dimension

O autorovi

Bibiana Jajcay

Bibiána študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, odbor marketingová komunikácia. V Mindshare pôsobí na oddelení Exchange, kde sa venuje TV nákupu.