GroupM Slovakia, najväčšia sieť mediálnych agentúr na Slovensku,* člen skupiny WPP, ktorá zahŕňa renomované agentúry Wavemaker, EssenceMediacom a Mindshare oznamuje sériu strategických zmien v manažmente a operatívnych vylepšení. Tieto úpravy sú súčasťou komplexného balíka zmien zameraných na posilnenie postavenia skupiny GroupM v strednej a východnej Európe (CEE). Cieľom týchto zmien je pokračovať v rozširovaní rozsahu ponuky služieb pre klientov GroupM agentúr, reorganizovať funkčnú štruktúru organizácie, a aktivovať dostupnosť best-in-class riešení pre celé portfólio klientov nielen na Slovensku ale i v celom regióne.

V rámci týchto zmien dochádza k viacerým personálnym zmenám vo vedení spoločností. Po takmer sedemnástich rokoch na poste CEO spoločnosti Mindshare Slovakia Richard Kopuník po vzájomnej dohode končí svoje pôsobenie v agentúre. Úlohu jeho nástupcu a lídra agentúry prevezme, v pozícii Managing Partner Michal Bílik, ktorý predtým zastával pozíciu COO v agentúre.

Richard Kopuník sa k zmenám vyjadril takto: „Z Mindshare odchádzam spokojný a s pocitom splnenej misie. Podarilo sa nám spoločne postaviť plnohodnotnú, výborne fungujúcu agentúru, ktorá priťahuje a vychováva talenty a poskytuje svojim klientom na vysoko konkurenčnom trhu perfektný servis. Michal je dokonalou voľbou, neviem si predstaviť vhodnejšieho kandidáta na nového lídra Mindshare na Slovensku. Michal bol hybnou silou nášho úspechu a som presvedčený, že bude inšpiratívnym lídrom Mindshare Slovakia. Želám mu a celému tímu agentúry veľa úspechov!“

Juraj Janošovský, GroupM Slovakia COO  (vľavo) a Michal Bílik, Managing Partner, Mindshare Slovakia (vpravo)

V pozíciách lídrov agentúr Wavemaker Slovakia a EssenceMediacom Slovakia budú naďalej pôsobiť Dušan Horváth (WM) a Andrej Dziak (EMC). Novú pozíciu lídra skupiny GroupM Slovakia od 1. mája 2024 prevezme Juraj Janošovský, COO GroupM Slovakia, ktorý doteraz pôsobil ako Chief Digital & Development Officer agentúry EssenceMediacom Slovakia, a nahradí tak súčasného GroupM CEO Jána Havelku a bude reportovať priamo regionálnemu CEO GroupM. Na pozíciu Finance Directora nastupuje Jakub Haviar, ktorý predtým pracoval ako Senior Finance and Trading Manager, a vystrieda súčasnú CFO GroupM Slovakia Máriu Krivčíkovú. Súčasný manažment GroupM Slovakia sa v najbližších mesiacoch zúčastní na procese odovzdávania agendy novovymenovanému vedeniu.

Súčasťou transformácie operačného dizajnu skupiny GroupM a napĺňanie ambícií nielen slovenského ale aj globálneho trhového lídra, je vytvorenie digitálneho centra pre implementáciu a aktiváciu komunikačných kampaní pod značkou GroupM Nexus. Toto centrum na Slovensku povedie Matej Kolárovský, doteraz pôsobiaci v GroupM štruktúrach ako Head of GroupM Digital Operations. Posilňuje sa aj rola Ronalda Brašeňa, ktorý ako aktuálny Head of TV investment preberie úlohu lídra centrálneho nákupno-tradingového tímu GroupM.

Tieto zmeny sú kľúčové pre zabezpečenie, že skupina GroupM a jej klienti budú naďalej profitovať z inovatívnych a strategických riešení, ktoré reflektujú dynamický charakter dnešného komunikačného trhu a akcelerujú transformačné aktivity GroupM klientov.

*COMvergence Billings & Market Shares Report, Slovakia, 2022

O autorovi