Author: Daniela Kiripolska

Deti a reklama. Čo s tým?

Reklama vstupuje skoro do všetkých domácností a oblastí spoločenského života. Má mnoho podôb – od televízie, rádia, letákov, časopisov, informačných bannerov až po film. A deti s ňou prichádzajú do kontaktu na každom kroku. Cez médiá, priateľov, ale aj v prostredí, v ktorom sa denne pohybujú. Objavuje sa v rozprávkach, na internete, v emailoch, jednoducho všade. Tvoria najflexibilnejšiu cieľovú skupinu, ktorá najrýchlejšie mení svoje návyky. Zároveň najviac podliehajú vplyvu reklamných aktivít, najmä tých televíznych. Výskumy naznačujú, že čím viac dieťa sleduje televíziu, tým viac hračiek bude chcieť vlastniť. Obzvlášť, ak sleduje televíziu osamote. Osamelé dieťa sa nedokáže brániť voči reklamným...

Read More

Pin It on Pinterest