Author: Vladimir Labunet

Už ste sa stretli so skratkami VAST a VPAID?

Je zrejmé, že videoreklama sa stala efektívnym reklamným kanálom, ktorý si obľúbili značky aj marketéri. O tomto fakte svedčí aj nárast výdavkov do videoreklamy. Avšak čím viac možností videoinzercie vzniká, tým väčšie sú rozdiely v tom, ako sú videoreklamy servované a ako sa prehrávajú. In-stream videoreklama sa často servuje iným spôsobom ako tradičný display, preto vznikajú rozdiely a zmätky medzi inzerentmi a vydavateľmi. Pred spustením videoreklamy je preto dobré vedieť, ako tento ekosystém funguje a ako vieme si uľahčiť implementáciu. V tomto blogu sa budeme zaoberať dvoma dôležitými výrazmi používanými pri servovani in-stream videoreklám – VAST a VPAID. Vysvetlíme si,...

Read More

Sprievodca skratkami v programmaticu – časť 2 (DMP, CMP, DCO)

V dnešnom blogu sa opäť budeme venovať najpopulárnejším skratkám v programmaticu. Predtým ako si prečítate tento článok, odporúčam začať prvou časťou, kde sme si vysvetlili skratky a pojmy ako DSP, SSP a Ad Exchange. V dnešnom pokračovaní sa pozrieme bližšie na jednu z najpopulárnejších skratiek v programmaticu – DMP a čoraz využívanejšie CMP a DCO. Ako sme už viac krát spomínali, pri práci s programmaticom sú jedným z najdôležitejších pilierov dáta. Na základe dát dokážeme efektívnejšie a presnejšie cieliť, čím odovzdáme posolstvo našej reklamy pre nás relevantným užívateľom. Na to aby sme v rámci našich kampaní vedeli dáta využiť, vstupuje...

Read More

Sprievodca skratkami v programmaticu – časť 1 (DSP, SSP, Ad Exchange)

V dnešnom blogu sa budeme venovať najpopulárnejším skratkám, s ktorými sa každý marketér stretol pri práci s programmaticom. Ak s ním len začínate a radi by ste sa o ňom dozvedeli viac, odporúčam začať týmto článkom, ktorý vás prevedie základmi. Je oveľa jednoduchšie urobiť správne, strategické rozhodnutia v otázkach o programmaticu, keď rozumieme všetkým skratkám, ktoré využívajú buď marketéri alebo samotné programatické riešenia. DSP, SSP, čo to znamená a aký je medzi nimi rozdiel? Na túto a ďalšie otázky si odpovieme v tejto sérii blogov o skratkách v programmaticu. DSP alebo Demand-Side Platform sa využíva na nákup digitálneho priestoru inzerentami (agentúrami, reklamnými...

Read More

Využívajte online video efektívnejšie vďaka programmaticu

V našich predchádzajúcich článkoch sme vám vysvetlili, čo je programmatic, ako funguje, a prečo si myslíme, že práve programmatic je budúcnosť nákupu digitálnej reklamy. Ak o programmaticu počujete po prvýkrát, odporúčam začať tu, tu a tu. Programmatic už nie je iba buzzword alebo nový, sľubný trend v digitálnom marketingu, už sa etabloval a za posledné roky sa jednoznačne stal efektívnym nástrojom a súčasťou digitálnych stratégií mnohých značiek. Dnešní internetoví užívatelia očakávajú, že reklama bude krátka, cielená a neotravná. Dynamika používania internetu je nesmierne rýchla a inzerenti majú často veľmi obmedzený časový priestor, aby zaujali užívateľa, kým ich reklamu nepreskočia alebo...

Read More

Zvýšte relevantnosť vašej reklamy v programmaticu vďaka dynamickej kreatíve

V súčasnom extrémne konkurenčnom a reklamou presýtenom online prostredí sa stáva pre digitálnych marketérov čoraz náročnejšie získať pozornosť online užívateľov svojimi reklamnými odkazmi, buď v podobe banera alebo iného digitálneho formátu. Banner blindness alebo banerová slepota (fenomén, kedy návštevníci webových stránok vedome alebo podvedome ignorujú banery) je záležitosť, ktorej čelí čoraz väčší počet online inzerentov. Častokrát sa stretávame s tým, že banery, ktoré sa nám zobrazujú sú buď neosobné alebo jednoducho v danej chvíli nezaujímavé. Podľa štúdie AppNexus a Thunder, 97 % kampaní nemalo jedinečnú kreatívu pre každé umiestnenie. Aké sú teda techniky a odporúčania, ako si kampaň čo...

Read More

Pin It on Pinterest