Google ohlásil, že od septembra tohto roku plánuje v Google Ads účtoch zrušiť metriku priemerná pozícia. Majú ju nahradiť už dostupné metriky (v novom prostredí Google Ads), a preto sa poďme spoločne pozrieť na to, čo jednotlivé metriky znamenajú a ktoré z nich budeme musieť do budúcna sledovať.

 

Priemerná pozícia (konkurenčná metrika)

Priemernú pozíciu vyjadruje hodnota ktorá opisuje, aké poradie má zvyčajne vaša reklama vo výsledkoch vyhľadávania v porovnaní s inými reklamami.

Hodnota 1 je absolútne najvyššia pozícia. Priemerná pozícia 1 až 8 je zvyčajne na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania. Pozície 9 až 16 sú zvyčajne na druhej stránke vyhľadávania atď. Zvyčajne sa však priemerná pozícia uvádza ako desatinné číslo. Napríklad priemerná pozícia 1,7 znamená, že vaša reklama sa zvyčajne zobrazuje na pozícii 1 alebo pozícii 2 (pravdepodobne väčší podiel zobrazení je na druhej pozícii).

Metriky o umiestnení vašich reklám na rozdiel od priemernej pozície neodrážajú poradie vašich reklám v porovnaní s ostatnými reklamami, ale skutočné umiestnenie vašich reklám. Metriku miera zobrazení môžete použiť aby ste zistili, či za zmenou vo výkonnosti stojí zmena v umiestnení reklamy.

 

Miera zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Táto metrika vyjadruje percentuálny podiel zobrazení vašej reklamy vždy na prvej pozícií nad výsledkami organického vyhľadávania.

Vzorec: Miera zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti = zobrazenia na úplnom vrchu stránky / zobrazenia

 

Miera zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Táto metrika vyjadruje percentuálny podiel zobrazení vašej reklamy kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania.

Vzorec: Miera zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti = zobrazenia na vrchu stránky / zobrazenia

Metriku podiel zobrazení môžete použiť aj ako cieľ kampane a optimalizovať stanovenie cenovej ponuky, ak chceme zvýšiť percento svojich reklám, ktoré sa zobrazujú buď na vrchu, alebo na úplnom vrchu stránky s výsledkami vyhľadávania.

 

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Táto metrika vyjadruje percentuálny podiel zobrazení vašej reklamy, ktorý ste získali vždy na prvej pozícií oproti odhadovanému počtu zobrazení na prvej pozícii ktoré sme mali šancu získať.

Vzorec: Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky = počet zobrazení na úplnom vrchu stránky / podporované zobrazenia v hornej časti stránky

 

Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Táto metrika vyjadruje percentuálny podiel zobrazení vašej reklamy kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania v porovnaní s odhadovaným počtom zobrazení ktoré sme mali šancu získať kdekoľvek nad organickými výsledkami.

Vzorec: Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti = zobrazenia na vrchu / podporované zobrazenia na vrchu

 

Takto vyzerajú jednotlivé metriky v praxi:

 

Filip Feranec, Mindshare Slovakia

ZDROJ: https://support.google.com

O autorovi

Filip Feranec

Študoval na Vysokej škole Manažmentu a v súčastnosti je členom „digitálnej úderky“. Okrem online marketingu, ktorému sa u nás venuje, má skúsenosti aj s plánovaním offline médií. Medzi jeho záľuby patrí ľadový hokej, ktorý aj aktívne hrá. Najväčšie zaľúbenie však našiel v objavovaní krás severských krajín.